ประกาศเผยแพร่แผนจ้างที่ปรึกษาพัฒนากระบวนการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผน-1