ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

10-เม.ย.-66-จ้างก่อสร้างปรับปรุง-ต่อเติม-ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน-กกท.-ขอนแก่น