ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการจัดทำแนวทางและการจัดทำบัญชีการเงินเชิงพาณิชย์และสังคมของ กกท. (ระยะที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03.05.2566-ประกาศผู้ชนะ-จ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางและจัดทำบัญชีการเงิน