ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุงข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10.05.2566-ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงข้อบังคับ-กกท.ฯลฯ