ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (พ.ศ. ๒๕๖๖) “ชอนตะวันเกมส์” ผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต (Streaming) ทางเว็บไซต์ (Website)

19042566-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายทอดสดกีฬาแห่งชาติ-ครั้งที่-5-ชานตะวันเกมส์