ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างกระแสและการรับธงเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ค.ศ. ๒๐๒๕) กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา และเจ้าภาพการแข่งกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ค.ศ. ๒๐๒๕) จังหวัดนครราชสีมา ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา