ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างกระแสและการรับธงเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ค.ศ. ๒๐๒๕) กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา และเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ค.ศ. ๒๐๒๕) จังหวัดนครราชสีมา ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

25042566-ประกาศเผยแพร่แผน-1-รายการ-1