ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงากรส่งเสริมและพัฒนานักฟุตบอลไทยสู่นักฟุลบอลอาชีพในระดับนานาชาติ (Bundesliga) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

20042566-จ้างโครงการส่งเสริม-และพัฒนานักฟุตบอลไทยสู่นักฟุตบอลอาชีพ