ผู้ว่าการ กกท. เผยมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกีฬา สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้ 2 เท่า

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติ “มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกีฬาของประเทศไทยรวมถึงส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา การบริการด้านกีฬา กิจกรรมกีฬาของประเทศ และตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการกีฬาของประเทศ จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ผู้บริจาคเพื่อสนับสนุนกีฬาผ่านระบบ e-Donation นั้น “ผู้บริจาค สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้ 2 เท่า โดยสามารถบริจาคให้แก่หน่วยรับบริจาคดังต่อไปนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ 1. การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2. คณะกรรมการกีฬาจังหวัด, 3. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 4. สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย และ 5. กรมพลศึกษา” ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามของ กกท. จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทย ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและพัฒนาด้านการกีฬาของชาติร่วมกัน เพื่อขวัญและกำลังใจของนักกีฬาทีมชาติไทยในการชิงชัยมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติอีกหลายรายการในภายภาคหน้า ซึ่งจะนำความสุขมาสู่พี่น้องชาวไทย ต่อไป ทั้งนี้ มาตราการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬาจะช่วยให้องค์กรกีฬาระดับจังหวัดและระดับประเทศสามารถพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรด้านกีฬาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกีฬาของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้อุตสาหกรรมกีฬาและบริการด้านกีฬาในประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเริ่มบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2567 นี้ประชาสัมพันธ์ กกท. / 31 มีนาคม 2566

ความรู้สึกทั้งหมด3232