ผู้ว่าการ กกท. ให้โอวาทคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 45 (พ.ศ.2566)

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 45 (พ.ศ.2566) ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 โดยมี นายวิบูณ จำปาเงิน รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายมีชัย อินวู๊ด ที่ปรึกษา ระดับ 10, นายยุธยา จีนหีต ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกีฬา, นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, คณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ในนามของการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะไปสร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 45 (พ.ศ. 2566) ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 นี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจและจัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้เล่นกีฬาแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน จึงขอให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยความตั้งใจ มีน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง รักษากฎ กติกา มารยาท และการให้อภัย ทั้งในสนามและนอกสนามแข่งขัน และทาง กกท. ยังมีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ที่จะเพิ่มและพัฒนาศักยภาพให้กับนักกีฬาของ กกท. ให้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างเต็มความสามารถอีกด้วยสำหรับการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2566 นี้ กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรัฐวิสาหกิจได้เล่นกีฬา เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี มีความรัก สามัคคี มีไมตรีจิต มิตรภาพ มีพลานามัยที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยังประโยชน์ต่อความร่วมมือระหว่างองค์กรในอนาคต การจัดแข่งขันทั้งหมด 18 ชนิดกีฬา โดยเจ้าภาพจัดการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬาให้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยเรียงตามลำดับอักษรชื่อรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ที่ส่งเข้าแข่งขันตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายข้อบังคับและให้แต่ละรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าภาพได้ไม่เกินปีละ 2 ชนิดกีฬา ซึ่งในปีนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจำนวน 2 ชนิดกีฬา คือ กีฬากอล์ฟและกีฬาจักรยาน และได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา บิลเลียด-สนุกเกอร์ โบว์ลิ่ง ฟุตบอล (วีไอพี) ฟุตซอล กอล์ฟ เปตอง เทนนิส จักรยานและกีฬามหาสนุก โดยมีเจ้าหน้าที่ และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น จำนวน 287 คนประชาสัมพันธ์ กกท. / 10 กุมภาพันธ์ 2566