วันที่ 24 มีนาคม 2566 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมสื่อสาร และเผยแพร่ค่านิยมองค์กร VRSAT เพื่อให้บุคลากร กกท. ได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจค่านิยมองค์กร และพฤติกรรมที่มุ่งหวังตามค่านิยมองค์กร กกท. ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”

ณ ห้องประชุมเดอะซัน ชั้น 2 โรงแรม 42C เดอะ ชิค โฮเทล (42C the Chic Hotel) โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา ผู้อำนวยการฝ่ายและสำนักต่างๆ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค และจังหวัดต่างๆ ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม และเข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธ VRSAT