ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดการแข่งขันกรีฑาประเภทลานเก็บสิถิติโลกในประเทศไทย รายการGolden fly Series 2023 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง