เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งระยะ BETONG 160 ในการแข่งขันวิ่งเทรล ” Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 “

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งระยะ BETONG 160 ในการแข่งขันวิ่งเทรล ” Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 ” ณ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ จังหวัดยะลา โดยมีคณะผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารจากจังหวัดยะลา เข้าร่วมงาน โดยการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ ” Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 “ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดยะลา