เอกสารประกอบการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2566) “กาญจนิกาเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารประกอบการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2566) “กาญจนิกาเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี

Download ได้ที่ Link

 https://drive.google.com/drive/folders/18-9yfovRpba567pmR5p7elAeMmdTJqWN?usp=share_link