ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสำหรับบุคลากรทั่วไป (SAT APP บริการประชาชน) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการสำหรับบุคลากรทั่วไป-SAT-APP.pdf