ประกาศราคากลางจัดจ้างถ่ายทอดสด และผลิตรายการเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิ่งเทรล ในรายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB ผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต (Streaming)