สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อสมาคม [Eng] Sport Association of Bangkok Province
ที่อยู่ : อาคารกีฬาเวสน์ 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-2483584
e - mail : bkksports@hotmail.com
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sab.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่
ชื่อสมาคม [Eng] Krabi Sports Association
ที่อยู่ : เลขที่ 868 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : krabi@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อสมาคม [Eng] Kamphaengphet Sports Association
ที่อยู่ : สนามกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ถนนริมปิง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : kamphaengphet@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
ชื่อสมาคม [Eng] Khon Kaen Sports Association
ที่อยู่ : 250-252 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : khonkaen@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี
ชื่อสมาคม [Eng] Chanthaburi Sports Association
ที่อยู่ : สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี แขวงวัดใหม่ เขตเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ : โทร. 039-325098
e - mail : -
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.chansport.com/

สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อสมาคม [Eng] Chachoengsao Sports Association
ที่อยู่ : 410/1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราี
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : chachoengsao@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
ชื่อสมาคม [Eng] Chainat Sports Association
ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : chainat@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
ชื่อสมาคม [Eng] Chaiyapoom Sports Association
ที่อยู่ : ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : chaiyaphum@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
ชื่อสมาคม [Eng] Trang Sports Association
ที่อยู่ : โรงพลศึกษา 4,000 ที่นั่ง ถนนตรัง-สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : trang@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย
ชื่อสมาคม [Eng] -
ที่อยู่ : เลขที่ 48 หมู่ที่ 12 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย)
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : chiangrai@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
ชื่อสมาคม [Eng] Trat Sports Association (TSA)
ที่อยู่ : ถนนสายตราด-เนินตาแมว แขวงวังกระแจะ เขตเมืองตราดจังหวัดตราด
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : trat@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดตาก
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดตาก
ชื่อสมาคม [Eng] Tak Sports Association
ที่อยู่ : สำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : tak@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก (ส.ก.น.ย.)
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก (ส.ก.น.ย.)
ชื่อสมาคม [Eng] Nakornnayok Sports Association (N.Y.S.A.)
ที่อยู่ : 182/89 (สำนักงานการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก) หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : nakhonnayok@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
ชื่อสมาคม [Eng] Nakornpathom Sports Association (N.S.A.)
ที่อยู่ : 151/79 ถนนราชวิถี ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : nakhonpathom@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม (สก.นพ.)
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม (สก.นพ.)
ชื่อสมาคม [Eng] Nakhonpanom Sport Association (NKP.S.A.)
ที่อยู่ : เลขที่ 340 ถนนบำรุงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์ : โทร. 042-511480 โทรสาร. 042-511151
e - mail : nakhonphanom@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อสมาคม [Eng] Sports Association of Nakhon Ratchasima
ที่อยู่ : อาคารสนามกีฬากลาง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๔๔ - ๙๓๒๑๔๖
Facebook: https://www.facebook.com/koratsports
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://koratsports.org/
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช (ส.ก.นศ.)
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช (ส.ก.นศ.)
ชื่อสมาคม [Eng] Nakhon SiThammarat Sports Association (N.S.A)
ที่อยู่ : อาคารกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลขโทรศัพท์ : โทร. 075-347 359
e - mail : sithammarat@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th

สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ (สค.นว.)
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ (สค.นว.)
ชื่อสมาคม [Eng] Nakonsawan Sport Associasion (NSA)
ที่อยู่ : สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : nakhonsawan@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ชื่อสมาคม [Eng] Nonthaburi Sports Association
ที่อยู่ : สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : nonthaburi@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาส
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาส
ชื่อสมาคม [Eng] Narathiwat Sports Association
ที่อยู่ : อาคารสนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น 2 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : narathiwat@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน
ชื่อสมาคม [Eng] Nan Sports Association
ที่อยู่ : เลขที่ 80/20 ถนนมหาวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : nan@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
ชื่อสมาคม [Eng] Pathumthani Sports Association
ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมพิทักษ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : pathumthani@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อสมาคม [Eng] The Sports Association of Prachuapkhirikhan (S A P K)
ที่อยู่ : สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แขวงประจวบคีรีขันธ์ เขตประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : prachuap@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อสมาคม [Eng] Prachinburi Sports Association
ที่อยู่ : 814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : prachinburi@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี (ส.ก.ป.น.)
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี (ส.ก.ป.น.)
ชื่อสมาคม [Eng] Pattani Sports Association
ที่อยู่ : อาคารศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี สนามกีฬาจังหวัดปัตตานี ถนนโรงเหล้าสาย ข. ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : pattani@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อสมาคม [Eng] Ayutthaya Sports Association
ที่อยู่ : อาคาร2 ห้อง 5-6-7 เชิงสะพานปรีดีธำรง ถนนโรจนะ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : ayutthaya@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
ชื่อสมาคม [Eng] Sports Association Of Phayao [S.A.P.Y]
ที่อยู่ : 649 อาคารอัฒจันทร์มีหลังคา ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : phayao@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : 1. http://www.PYSat5.yahoo.com
2.http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดพังงา (ส.ก.พง.)
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดพังงา (ส.ก.พง.)
ชื่อสมาคม [Eng] The Sports Assoication of Phang-nga (S.A.P.)
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : phangnga@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตร
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตร
ชื่อสมาคม [Eng] Pichit Sports Association
ที่อยู่ : สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : phichit@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (สค.พล.)
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (สค.พล.)
ชื่อสมาคม [Eng] Pitsanulok Sports Association
ที่อยู่ : สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก-วัดโบสถ์ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : phisanulok@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อสมาคม [Eng] Phetchaburi Sports Association
ที่อยู่ : 364 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : phetchaburi@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อสมาคม [Eng] Phetchabun Sports Association
ที่อยู่ : ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ อัฒจันทร์กระถางคบเพลิง วิทยาลัยพลศึกษา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : phetchabun@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
ชื่อสมาคม [Eng] Phrae Sports Association
ที่อยู่ : อาคารฝึกกีฬาเอนกประสงค์ สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : phrae@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต
ชื่อสมาคม [Eng] Phuket Sports Association
ที่อยู่ : ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์กีฬาสะพานหิน ถนนภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : phuket_asso@hotmail.com
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : WWW.SAP-PHUKETSPORT.COM
สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อสมาคม [Eng] -
ที่อยู่ : วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ 144/4 ถนนมหาสารคาม-โกสุม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : mahasarakham@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ชื่อสมาคม [Eng] Mookdaharn Sport Association
ที่อยู่ : อาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร บริเวณสนามกีฬากลาง ถนนสองนางสถิตย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : mukdahan@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อสมาคม [Eng] Maehongson Sports Association
ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : maehongson@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา
ชื่อสมาคม [Eng] Yala Sport Association
ที่อยู่ : เลขที่ 12 อาคารการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : yala@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดระนอง
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดระนอง
ชื่อสมาคม [Eng] Ranong Sports Association
ที่อยู่ : สนามกีฬาจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : ranong@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อสมาคม [Eng] Kalasin Sport Association
ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ อาคารสำนักงานการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนสนามบิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : kalasin@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
ชื่อสมาคม [Eng] Lampang Sport Assoication
ที่อยู่ : สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง เลขที่ 398 สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : lampang@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
ชื่อสมาคม [Eng] Lampang Sport Assoication
ที่อยู่ : สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง เลขที่ 398 สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : lampang@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน (ส.ก.ล.)
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน (ส.ก.ล.)
ชื่อสมาคม [Eng] Lamphun Sports Association
ที่อยู่ : สนามกีฬาจังหวัดลำพูน ถนนสนามกีฬา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : lamphun@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อสมาคม [Eng] Sisaket Sports Association
ที่อยู่ : 917/20 ถนนวันลูกเสือ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : sisaket@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร
ชื่อสมาคม [Eng] Sakonnakorn Sports Association
ที่อยู่ : โรงฝึกพลศึกษาอเนกประสงค์ ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
หมายเลขโทรศัพท์ : โทร. 042-733979
e - mail : sakonnakhon@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
ชื่อสมาคม [Eng] Songkla Sport association
ที่อยู่ : เลขที่ 3 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : songkhla@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อสมาคม [Eng] Sumutprakarn Sport Association
ที่อยู่ : 34/4 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : samutprakan@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อสมาคม [Eng] -
ที่อยู่ : 34/4 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : -
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดสระแก้ว
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดสระแก้ว
ชื่อสมาคม [Eng] -
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ที่ 15 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : srakaew@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
ชื่อสมาคม [Eng] -
ที่อยู่ : สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดสระบุรี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : saraburi@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อสมาคม [Eng] -
ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เลขที่ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัน อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : singburi@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดสุโขทัย
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดสุโขทัย
ชื่อสมาคม [Eng] -
ที่อยู่ : สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : sukhothai@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อสมาคม [Eng] -
ที่อยู่ : เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : suphanburi@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส.ก.ส.ธ.)
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส.ก.ส.ธ.)
ชื่อสมาคม [Eng] SURATTHANI SPORTS ASSOCIATION (S.S.A.)
ที่อยู่ : สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : suratthani@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
ชื่อสมาคม [Eng] NONGKHAI PROVINCE,S SPORTS ASSOCIATION (NAS.)
ที่อยู่ : อาคารอัฒจันทร์ สนามกีฬาจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
หมายเลขโทรศัพท์ : โทร. 042-42 0518
e - mail : nongkhai@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อสมาคม [Eng] -
ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัด ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : nongbuaiamphu@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี (สก.อด. )
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี (สก.อด. )
ชื่อสมาคม [Eng] SPORTS ASSOCIATION OF UDONTHANI PROVINCE (S.A.U.)
ที่อยู่ : เลขที่ 380 หมู่ที่ 5 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : udonthani@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อสมาคม [Eng] -
ที่อยู่ : โรงยิมส์เนเซี่ยม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนพาดวารี ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : uttaradit@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ชื่อสมาคม [Eng] -
ที่อยู่ : 98/1 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : uthaithani@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมกีฬาสมัครเล่นจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมกีฬาสมัครเล่นจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อสมาคม [Eng] -
ที่อยู่ : 326 ถนนแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : kanchanaburi@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมพัฒนาการกีฬาจังหวัดเลย
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมพัฒนาการกีฬาจังหวัดเลย
ชื่อสมาคม [Eng] -
ที่อยู่ : ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเลย ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : loei@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมส่งเสริมการกีฬาจังหวัดยโสธร
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมส่งเสริมการกีฬาจังหวัดยโสธร
ชื่อสมาคม [Eng] -
ที่อยู่ : ใต้ถุนอัฒจัทร์คบเพลิง ข้างสนามเทนนิส ในบริเวณสนามกีฬาจังหวัดยโสธร
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : yasothon@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th
สมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อสมาคม [ไทย] สมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อสมาคม [Eng] -
ที่อยู่ : สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 415/60 ถนนชยางกูล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขโทรศัพท์ : -
e - mail : ubon@sat.or.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.sat.or.th