นายก้องภพ โพธิสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค
  • Tel: 02-1867350
  • Location: ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.