นายประชุม บุญเทียม

รองผู้ว่าการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • Tel: 02-1867111
  • Location: ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.