นายโดม ภูมิดิษฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • Tel: 02-1867520
  • Location: ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.