นายจินดา เดชภิมล

ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสถาน
  • Tel: 02-1867310
  • Location: ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.