การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์กร

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2566

รายงานการประเมิณความเสี่ยงทุจริตของการก1

เอกสาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2566
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์กร กกท. ประจำปี 2563