การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์กร

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

เอกสาร 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์กร กกท. ประจำปี 2563