การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์กร

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจ
 

ดาวน์โหลด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.

ดาวน์โหลด

 

การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์กร กกท. ประจำปี 2563
การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์กร กกท. ประจำปี 2563 (ไตรมาส 2)