เพิ่มความสูง พึ่งกีฬาอะไรดีนะ?

เพิ่มความสูง พึ่งกีฬาอะไรดีนะ?

การออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่มีการพัฒนา กระดูกแข็งแรง และกระตุ้นGrowth Hormone ซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้จะช่วยยืดกระดูกทำให้ส่วนสูงเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะในวัยเจริญเติบโต

พึ่ง 8 กีฬา สูงแน่นอน

1.ว่ายน้ำ : ทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนยืด จึงช่วยเพิ่มความสูงได้ โดยเฉพาะท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง ท่ากบ และท่าฟรีสไตล์ และควรว่ายอย่างต่ำ 2 ชั่วโมงต่อวัน

2.โยคะ : มีท่าที่ทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นสูงช่วยทำให้ส่วนสูงเพิ่ม นอกจากนี้โยคะยังช่วยให้มีสมาธิ รวมถึงช่วยปรับบุคลิกภาพ ลดอาการปวดเมื่อยได้ด้วย โดยควรเล่นเป็นประจำทุกวัน วันละไม่ต่ำกว่า 40 นาที หรืออย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ครั้ง

3.มวย : เป็นกีฬาที่ต้องใช้ทุกส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะช่วงแขนและขา ควรออกกำลังกายเป็นประจำ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาทีขึ้นไป

4.แทรมโพลีน : การออกกำลังกายบนแทรมโพลีนเพียง 10 นาที จะเท่ากับออกกำลังกายแบบปกติ 45 นาที แต่การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความสูงนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้ท่าที่ถูกต้อง เช่น Low – High Bounce , Jogging ,Straddle Hops และ Twister สลับกันท่าละ 10-15 ครั้ง เท่ากับ 1 เซ็ต และควรทำไม่ต่ำกว่า 3 เซ็ตต่อวัน

5.บาสเกตบอล : เป็นกีฬาที่ใช้ทั้งการวิ่ง และการกระโดด รวมทั้งมีการยืดกล้ามเนื้อ สามารถออกกำลังกายได้ทุกวัน วันละ 40 นาทีขึ้นไป

6.กระโดดเชือก : คาร์ดิโอที่ช่วยกระตุ้นGrowth Hormone เพียงกระโดดเชือกวันละ 1 ชั่วโมงทุกวัน มีส่วนช่วยกระตุ้นส่วนสูงได้ และยังช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนเลือดได้ดี และหากทำทุกวันและนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอวันละ 8-10 ชั่วโมง จะทำให้เพิ่มความสูงอย่างรวดเร็วแน่นอน

7.พิลาทิส : ช่วยเพิ่มความยาวของร่างกายทั้งช่วงบน และช่วงล่าง ซึ่งหากบริหารบ่อยๆ จะช่วยยืดกระดูกเพิ่มความสูงได้ ควรฝึกอย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายสามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้คงที่

8.โหนบาร์ : เหมาะกับคนอายุน้อย เพราะการยืดกระดูกสันหลังให้ยาวออกไป และตรง ควรจับบาร์โดยหันมือเข้าหาตัว และจับระดับความกว้างเท่ากับหัวไหล่ ควรโหนอาทิตย์ละ 2 วัน แต่ไม่ควรติดกัน วันละ 3 เซ็ท (จำนวนครั้งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)