รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

O17.1-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-2566

เอกสาร 
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566


(ไฟล์ Excel)
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561