รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2565-29.4.66

เอกสาร
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561