การทำ MOU ระหว่างประเทศ

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬา จัดขึ้นระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับหน่วยงานการกีฬานานาชาติ

ประเทศ หน่วยงาน ขอบเขตการแลกเปลี่ยนวันที่ลงนาม 
สิงคโปร์สภากีฬาแห่งประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ก. การแลกเปลี่ยนกีฬาประเภททีม
(1) การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ และระดับนานาชาติ
(2)การจัดค่ายฝึกซ้อมกีฬาร่วมกัน
ข . การแลกเปลี่ยนผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญกีฬาอื่นๆ
ค. การเข้าร่วมในการสัมมนา การให้คำปรึกษา และการประชุมของผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญกีฬาในด้านต่างๆ
ง. การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคนิค สิ่งพิมพ์ และภาพยนตร์เกี่ยวกับเทคนิคการฝึกสอน และการฝึกซ้อมกีฬา
จ. การแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลงานวิจัย และโครงการเกี่ยวกับ เวชศาสตร์การกีฬา
ฉ. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (athletic organization structures) การจัดโครงการ และกิจกรรม
ช. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาประเภททีม การควบคุมทีม และการจัดการแข่งขัน และ
ซ. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการก่อสร้างสถานกีฬา การผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
20 กันยายน 2545
สหรัฐอเมริกาสถาบันกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกา1. ศึกษาดูงานหน่วยงานกีฬาในสหรัฐอเมริกา
2. จัดอบรมทางวิชาการ และฝึกภาคปฏิบัติการให้แก่ประเทศไทย
20 กันยายน 2545
ลาวคณะกรรมการกีฬาแห่งชาติลาวก. การแลกเปลี่ยนกีฬาประเภททีม
(1) การแข่งขันกีฬาระหว่างสองประเทศ และระดับนานาชาติ
(2)การจัดค่ายฝึกซ้อมกีฬาร่วมกัน
ข . การแลกเปลี่ยนผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญกีฬาอื่นๆ
ค. การเข้าร่วมในการสัมมนา การให้คำปรึกษา และการประชุมของผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญกีฬาในด้านต่างๆ
ง. การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคนิค สิ่งพิมพ์ และภาพยนตร์เกี่ยวกับเทคนิคการฝึกสอน และการฝึกซ้อมกีฬา
จ. การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล ผลงานวิจัย และโครงการเกี่ยวกับ เวชศาสตร์การกีฬา
ฉ. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรกีฬา การจัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ
ช. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาประเภททีม การควบคุมทีม และการจัดการแข่งขัน
ซ. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการก่อสร้างสถานกีฬา การผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
25
สิงหาคม 2548
ญี่ปุ่นสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศญี่ปุ่นก. การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญกีฬาอื่นๆ
ข. การเข้าร่วมในการสัมมนา การให้คำปรึกษา และการประชุมของผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญกีฬาในด้านต่างๆ
ค. การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิค สิ่งพิมพ์ และภาพยนตร์เกี่ยวกับเทคนิคการฝึกสอน และการฝึกซ้อมกีฬา
ง. การแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลงานวิจัย และโครงการเกี่ยวกับเวชศาสตร์การกีฬา
จ. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการก่อสร้างสถานกีฬา การผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
5
เมษายน 2550
สหราชอาณาจักรสถาบันกีฬาโลก,
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, องค์กรพัฒนาภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และสภาแห่งเมืองแมนเชสเตอร์
- การศึกษาของผู้บริหารการกีฬาและนักกีฬาในประเทศไทย
- การปฏิบัติงานร่วมกับ Northwest Regional Development Agency และ Manchester City Council ในเรื่อง:
- การจัดค่ายฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬาเพื่อเตรียมการก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ 2012 ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ
- โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านทางความร่วมมือตามโครงการ London 2012 Cultural Olympiad
12 พฤศจิกายน 2551
สหราชอาณาจักรสภาวัฒนธรรมไทยแห่ง
สหราชอาณาจักร
คู่ ภาคีจะให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนากีฬาในสหราชอาณาจักร และยุโรป และเห็นชอบในการแต่งตั้งนายเกรียงศักดิ์ สิริสัมพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยแห่งสหราชอาณาจักร เป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการที่ได้รับอนุญาตในการประสานงานของโครงการดังกล่าว ในสหราชอาณาจักร และยุโรป โดยจะมีอำนาจเต็มในประสานความร่วมมือกับองค์กรกีฬาต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักร และยุโรปเกี่ยวกับการจัดการ และการเตรียมการที่จำเป็น ในนามของการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ จะรวมถึงการจัดเตรียมการที่จำเป็นสำหรับการเดินทางมายังสหราชอาณาจักร และยุโรปอย่างเป็นทางการของผู้แทน กกท. นักกีฬาไทย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกีฬาอื่น ๆ19 กุมภาพันธ์ 2552