แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

แผนป้องกันการทุจริตITA2564

ดาวน์โหลด

หน้าแผนITA64 10ก.พ.64

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

รายงานผลตามแผนป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562