ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

การกีฬาแห่งประเทศไทย
เลขที่ 286 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-1867111 , โทรสาร 02-1867509

ติดต่อสอบถาม/แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน


ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายละเอียดการร้องเรียนทุจริต ดังนี้

1. การกระทำที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
2. ขั้นตอนหรือรายละเอียดในการกระทำเหตุการนั้นอย่างไร
3. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล(ถ้ามี)

คำถามที่พบบ่อย

กกท. เปิดให้บริการสถานที่ ดังนี้
   1.สนามฟุตบอล 1 เวลา 05.00-09.00 น. และ 16.00-20.00 น.
   2.สวนสุขภาพ เวลา 05.00-09.00 น.
โดยดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
ขณะนี้ปิดบริการสถานที่จำนวน 5 จุด ดังนี้
   1.ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม
   2.ห้องฝึกกล้ามเนื้อ อาคาร 13
   3.สนามเทนนิส
   4.ฟิตเนส กกท.
   5.สระว่ายน้ำ
เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กกท. เปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และบุคลากรในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก โดยร่วมกับ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ ในการเป็น รพ.คู่ปฏิบัติการในการฉีควัคซีนโควิด -19 ในครั้งนี้ และมีแผนจะเปิดบริการให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นลำดับถัดไป
สนามกีฬาหัวหมากเปิดให้บริการดังนี้
1. ลู่วิ่งสนามฟุตบอล 1 เวลาให้บริการ 05.00-08.00 น.และ 16.00-20.00 น.
2. สวนสุขภาพ เวลาให้บริการ 05.00-09.00 น. และ 16.00-20.00 น.
3. ลู่วิ่ง/ปั่นจักรยานรอบสนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลาให้บริการ 05.00-09.00 น. และ 16.00-20.00 น.
4. ลาน X-Tream เวลา 08.00-21.30 น.
สามารถเช่าสถานที่ภายในสนามกีฬาหัวหมากได้ เช่น
  สนามราชมังคลากีฬาสถาน
  อินดอร์สเตเดี้ยม
  ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม
โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและค่าเช่าใช้สถานที่ได้ที่งานบริการอาคารสถานที่ ฝ่ายธุรกิจกีฬา เบอร์โทรศัพท์ 02-186-7111 ต่อ 8422
กกท.เปิดสอนทักษะกีฬาเบื้องต้น ให้กับเด็ก และเยาวชนตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป โดยมีรายละเอียดชนิดกีฬาดังนี้
1. ว่ายน้ำ
2. เทนนิส
3. เทควันโด
4. บาสเกตบอล
5. แบดมินตัน
6. ฟุตบอล
7. มวยไทย/มวยสากล
สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม
วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-16.30 น.
โทรศัพท์ 02-314-4678, 02-186-7111 ต่อ 8442
ขอร้องเรียน กกท. มี 5 ช่องทาง ดังนี้
1.กล่องรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กกท. บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.
2.โทรศัพท์ : 02-189-7111
   โทรสาร : 02-186-7509
3.เว็บไซต์ : www.sat.or.th
4.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : contact@sat.or.th
5.ไปรษณีย์ : ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
   286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
กกท. ดำเนินตามนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการชดเชย เพื่อประโยชน์ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริตทาง กกท. จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ติดต่อส่วนงาน

ฝ่าย/สำนัก
สถานที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์
ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 5 งานบริหารกองทุนกีฬา :: 02-1867111 ต่อ 7732
งานทะเบียนกลางสมาคมกีฬา :: 02-1867111 ต่อ 7758
งานแข่งขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ :: 02-1867111 ต่อ 7785
งานแข่งขันและทะเบียนกีฬานานาชาติ :: 02-1867111 ต่อ 8583
ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 งานส่งเสริมกีฬาอาชีพ :: 02-1867111 ต่อ 8533
งานส่งเสริมพัฒนาและกำกับควบคุมกีฬามวย :: 02-1867111 ต่อ 8553
งานมาตรฐานและคุ้มครองสวัสดิการกีฬามวย :: 02-1867111 ต่อ 8562
ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 งานพัฒนาตลาดและสิทธิประโยชน์ :: 02-1867111 ต่อ 8422
งานลูกค้าสัมพันธ์และคุ้มครองสิทธิ :: 02-1867111 ต่อ 8411
ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนกลาง :: 02-1867111 ต่อ 8442
ฝ่ายการคลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 6 งานจัดซื้อจัดจ้าง :: 02-1867111 ต่อ 8072,8073
งานการเงิน :: 02-1867111 ต่อ 7843
สำนักผู้ว่าการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 งานธุรการและสารบรรณ :: 02-1867111 ต่อ 7812
งานประชาสัมพันธ์ :: 02-1867111 ต่อ 7897
สำนักควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 9 งานวิชาการสารต้องห้ามทางกีฬา :: 02-1867111 ต่อ 8360
งานนิติการสารต้องห้ามทางกีฬา :: 02-1867111 ต่อ 8362
ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬางานตรวจรักษา :: 02-1867111 ต่อ 8330
งานกายภาพบำบัด :: 02-1867111 ต่อ 8340
งานทดสอบและส่งเสริมสมรรถภาพ :: 02-1867111 ต่อ 8350
ฝ่ายนโยบายและแผนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 02-1867111 ต่อ 7923
ฝ่ายกีฬาภูมิภาคอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 5 02-1867111 ต่อ 7615
ฝ่ายกีฬาสถานอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 02-1867111 ต่อ 8652
ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 กองสารสนเทศ :: 02-1867111 ต่อ 8733,8734
กองวิชาการกีฬา :: 02-1867111 ต่อ 8700,8735
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 6 02-1867111 ต่อ 8100
ฝ่ายตรวจสอบภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 02-1867111 ต่อ 8200