ติดต่อเรา


รายละเอียดการร้องเรียนทุจริต ดังนี้

1. การกระทำที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
2. ขั้นตอนหรือรายละเอียดในการกระทำเหตุการนั้นอย่างไร
3. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล(ถ้ามี)

คำถามที่พบบ่อย

กกท. เปิดให้บริการสถานที่ ดังนี้
   1.สนามฟุตบอล 1 เวลา 05.00-09.00 น. และ 16.00-20.00 น.
   2.สวนสุขภาพ เวลา 05.00-09.00 น.
   3.ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม
   4.ห้องฝึกกล้ามเนื้อ อาคาร 13
   5.สนามเทนนิส
   6.ฟิตเนส กกท.
   7.สระว่ายน้ำ

สนามกีฬาหัวหมากเปิดให้บริการดังนี้
1. ลู่วิ่งสนามฟุตบอล 1 เวลาให้บริการ 05.00-08.00 น.และ 16.00-20.00 น.
2. สวนสุขภาพ เวลาให้บริการ 05.00-09.00 น. และ 16.00-20.00 น.
3. ลู่วิ่ง/ปั่นจักรยานรอบสนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลาให้บริการ 05.00-09.00 น. และ 16.00-20.00 น.
4. ลาน X-Tream เวลา 08.00-21.30 น.
สามารถเช่าสถานที่ภายในสนามกีฬาหัวหมากได้ เช่น
  สนามราชมังคลากีฬาสถาน
  อินดอร์สเตเดี้ยม
  ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม
โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและค่าเช่าใช้สถานที่ได้ที่งานบริการอาคารสถานที่ ฝ่ายธุรกิจกีฬา เบอร์โทรศัพท์ 02-186-7111 ต่อ 8422
กกท.เปิดสอนทักษะกีฬาเบื้องต้น ให้กับเด็ก และเยาวชนตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป โดยมีรายละเอียดชนิดกีฬาดังนี้
1. ว่ายน้ำ
2. เทนนิส
3. เทควันโด
4. บาสเกตบอล
5. แบดมินตัน
6. ฟุตบอล
7. มวยไทย/มวยสากล
สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม
วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-16.30 น.
โทรศัพท์ 02-314-4678, 02-186-7111 ต่อ 8442
ขอร้องเรียน กกท. มี 5 ช่องทาง ดังนี้
1.กล่องรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กกท. บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.
2.โทรศัพท์ : 02-189-7111
   โทรสาร : 02-186-7509
3.เว็บไซต์ : www.sat.or.th
4.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : contact@sat.or.th
5.ไปรษณีย์ : ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
   286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
กกท. ดำเนินตามนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการชดเชย เพื่อประโยชน์ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริตทาง กกท. จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ติดต่อส่วนงาน

ฝ่าย/สำนัก
สถานที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์
ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 5 งานแข่งขันกีฬาระดับชาติ :: 02-1867111 ต่อ 7222
งานแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ :: 02-1867111 ต่อ 7223
งานพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ :: 02-1867111 ต่อ7183
งานพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ :: 02-1867111 ต่อ8114
สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 งานส่งเสริมและมาตรฐานกีฬาอาชีพ :: 02-1867111 ต่อ 8531
ฝ่ายธุรกิจกีฬาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 งานแผน และพัฒนาการตลาด :: 02-1867111 ต่อ 7320
งานลูกค้าสัมพันธ์ และคุ้มครองสิทธิ์ :: 02-1867111 ต่อ 7321
งานแผนและบริการอาคารสถานที่ :: 02-1867111 ต่อ 5456
งานแผนและบริการกิจกรรมกีฬา :: 02-1867111 ต่อ 7324
ฝ่ายการคลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 6 งานจัดซื้อจัดจ้าง :: 02-1867111 ต่อ 8072,8073
งานการเงิน กกท. :: 02-1867111 ต่อ 8044
สำนักผู้ว่าการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 งานธุรการและสารบรรณ 02-1867111 ต่อ 7818
งานประชาสัมพันธ์ 02-1867111 ต่อ 7244
งานประสานองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ 02-1867111 ต่อ 7246
สำนักควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 9 งานวิชาการสารต้องห้ามทางกีฬา :: 02-1867111 ต่อ 8360
งานนิติการสารต้องห้ามทางกีฬา :: 02-1867111 ต่อ 8362
ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬางานทดสอบสมรรถภาพกีฬา :: 02-1867111 ต่อ 8352
งานศูนย์บริการทางแพทย์กีฬา :: 02-1867111 ต่อ 8333
งานตรวจรักษา :: 02-1867111 ต่อ 8304
งานกายภาพบําบัด :: 02-1867111 ต่อ 8304
งานบริหารศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ :: 02-1867111 ต่อ 7111
ฝ่ายนโยบายและแผนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 งานพัฒนาและบริหารผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้า :: 02-1867111 ต่อ 7140
งานนโยบายและแผน :: 02-1867111 ต่อ 7140
ฝ่ายกีฬาภูมิภาคอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 5 งานแข่งขันกีฬาภูมิภาค :: 02-1867111 ต่อ 7652
งานพัฒนานักกีฬาภูมิภาค :: 02-1867111 ต่อ 7602
ฝ่ายวิศวกรรมกีฬาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 งานวิเคราะห์และประเมินโครงการลงทุน :: 02-1867111 ต่อ 8613
งานสํารวจออกแบบและประเมินราคา :: 02-1867111 ต่อ 7445
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 งานปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ :: 02-1867111 ต่อ 8734
งานสนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ :: 02-1867111 ต่อ 7419
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 6 งานบริหารทรัพยากรบุคคล :: 02-1867111 ต่อ 7180
งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ :: 02-1867111 ต่อ 7182
ฝ่ายตรวจสอบภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 งานตรวจสอบ 1 :: 02-1867111 ต่อ 8233
งานตรวจสอบกองทุน 1 :: 02-1867111 ต่อ 8231
สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 งานกํากับควบคุมกีฬามวย :: 02-1867111 ต่อ 7344
งานส่งเสริมพัฒนาและสวัสดิการกีฬามวย :: 02-1867111 ต่อ 8552
ฝ่ายการคลังกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 4งานการเงินกองทุน 1 :: 02-1867111 ต่อ 7346
งานจัดซื้อจัดจ้างกองทุน :: 02-1867111 ต่อ 8582
สำนักงานกฎหมายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 13งานทะเบียนสมาคมกีฬา :: 02-1867111 ต่อ 7752
งานทะเบียนสมาคมกีฬาประจํากรุงเทพมหานคร :: 02-1867111 ต่อ 7751
งานคดี :: 02-1867111 ต่อ 7101
งานนิติการ :: 02-1867111 ต่อ 7851
งานพัฒนากฎหมาย :: 02-1867111 ต่อ 7843
เบอร์โทรภายในทั้งหมด