ประกาศเผยแพร่แผนการติดตั้งระบบการให้บริการทางการกีฬา และการเข้า-ออกอาคารและศูนย์ฝึกระยะที่ 1 ประจำปี 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการติดตั้งระบบการให้บริการทางการกีฬา และการเข้า-ออกอาคารและศูนย์ฝึกระยะที่ 1 ประจำปี 2562 ประกาศแผน