บุรีรัมย์พร้อมจัดกีฬาเยาวชน เข้มงวดการใช้สารต้องห้าม

          ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายราเชล ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์, นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32, ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์กลาง กกท. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพาวิลเลี่ยน เอ ชั้น 8 โรงเเรมเดอะแกรนด์โฟวิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

          ที่ประชุมรับทราบการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงวันจัดการแข่งขันฯ จากเดิมระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม 2562 เป็นระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 โดยทางจังหวัดนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ครบทุกด้านเเล้ว ทั้งในด้านของสถานที่และตารางการแข่งขัน ได้ทำการจัดตารางการแข่งขัน และปรับปรุงสถานที่ครบทุกสนามแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ด้านสถานที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ มีการเตรียมที่พักให้อยู่บริเวณใกล้สนามเเข่งขัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางสำหรับนักกีฬา ด้านการขนส่งต่างๆภายในจังหวัด มีการเตรียมรถ รับ-ส่ง นักกีฬาระหว่างที่พักและสนามแข่งขัน โดยใช้รถโรงเรียนซึ่งพนักงานขับรถนั้นมีความชำนาญในเส้นทางการขับรถ ในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันมีการจัดเตรียมการแสดงทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ 1. “บายศรีสู่ขวัญ..ทอฝันเยาวชน” 2. “เกริกเกียรติเปี่ยมล้น..การกีฬา” 3. “พนมนรุ้งรุ่งฟ้า..เรืองนิรันดร์” 4. “อัศจรรย์เปล่งประกาย..ไฟพระฤกษ์” 5. “เบิกสายแสง..แห่งเมืองปราสาท” โดยการแสดงทั้ง 5 ชุดนี้มีการใช้นักแสดงถึง 4,000 คน และในส่วนของการติดต่อประสานงานศูนย์ Press Center และศูนย์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขันฯ ได้มีการจัดตั้งไว้ที่ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯรวมทั้งสิ้น 16,503 คน โดยเป็นนักกีฬาชายจำนวน 6,792 คน นักกีฬาหญิงจำนวน 6,239 คน และเจ้าหน้าที่จำนวน 3,472 คน และจำนวนชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขันนั้นมีจำนวน 45 ชนิดกีฬา

          ในส่วนของเรื่องการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาจะมีการตรวจอย่างเข้มงวด โดยนักกีฬาที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ในระหว่างการตรวจสอบนั้นจะต้องมีผู้เข้าร่วมการตรวจสอบอยู่ด้วยซึ่งจะเป็นผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนก็ได้ และการกินยาหรืออาหารเสริมบางชนิดอาจส่งผลต่อการตรวจสารต้องห้าม ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสารต้องห้ามหรือไม่ ผ่านทางสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาหรือทางเว็บไซด์ http://www.dcat.in.th ซึ่งถ้าตรวจสอบพบว่ามีส่วนผสมของสารต้องห้ามและเป็นตัวยาที่จำเป็นต้องใช้ สามารถทำหนังสือขออนุญาตได้ก่อนการแข่งขัน

          ภายหลังการประชุม ผู้ว่าการ กกท. ได้กล่าวว่า การเลื่อนกำหนดวันแข่งขันฯออกไปนั้น จากเดิมระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม 2562 เป็นระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยที่การจัดการแข่งขันฯนั้นตรงกับวันที่ทำการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันฯได้ จึงต้องทำการเลื่อนช่วงเวลาการจัดการแข่งขันฯออกไป โดยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมยืนยันว่าทางจังหวัดมีการเตรียมความพร้อมในการจัดในทุกๆด้านแล้ว ทั้งด้านสนามแข่งขัน ที่พักนักกีฬา ตารางการแข่งขัน พิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน และในด้านอื่นๆ และนอกจากนี้ในช่วงระหว่างการจัดการแข่งขันฯ จะมีการจัดกิจกรรม Sport Expo สำหรับเยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกิจกรรมการสอนกีฬาในชนิดต่างๆให้กับเยาวนที่สนใจกีฬา ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริม เพื่อกระตุ้นให้เยาวนหันมาสนใจการออกกำลังกายมากขึ้นอีกด้วย

          ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมได้มีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 โดยผลการจับสลากแบ่งสาย สายA ได้แก่ 1.จังหวัดสมุทรปราการ 2.จังหวัดนนทบุรี 3.จังหวัดนครราชสีมา สายB ได้แก่ 1.จังหวัดชลบุรี 2.จังหวัดปัตตานี 3.จังหวัดขอนแก่น สายC ได้แก่ 1.จังหวัดสุพรรณบุรี 2.จังหวัดสุโขทัย 3.จังหวัดนครสวรรค์ สายD ได้แก่ 1.จังหวัดบุรีรัมย์ 2.จังหวัดเชียงใหม่ 3.จังหวัดกระบี่