นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2563 การทบทวนแนวทางการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 และการจัดทำแนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2563 การทบทวนแนวทางการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 และการจัดทำแนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. 5 ภาค, ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัด, ผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท. จังหวัด ร่วมในพิธี ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา