ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เข้าพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาในการดำเนินงานกับผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ฝ่ายต่างๆ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท.

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เข้าพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาในการดำเนินงานกับผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ฝ่ายต่างๆ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา