ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565), ครั้งที่ 39 ( พ.ศ.2566), ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567) และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 50(พ.ศ.2569), ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2571)

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565), ครั้งที่ 39 ( พ.ศ.2566), ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567) และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 50(พ.ศ.2569), ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2571) ที่ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา