มหกรรมกีฬาเอเชียนอินดอร์-มาเชียลอาร์ตสเกมส์ 2021

6th Asian Indoor and Martial Arts Games

Bangkok – Chonburi 2021

21 – 30 May 2021

โครงสร้างคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

GOC

ดาวน์โหลด

ชนิดกีฬาและ Event

Event

ดาวน์โหลด

กำหนดการแข่งขัน

sch

ดาวน์โหลด

สนามกีฬา

venues

ดาวน์โหลด

Logo Games

ดาวน์โหลดไฟล์ AI