มหกรรมกีฬาเอเชียนอินดอร์-มาเชียลอาร์ตสเกมส์ 2021

6th Asian Indoor and Martial Arts Games

Bangkok – Chonburi 2022

10 – 20 March 2022

โครงสร้างคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ดาวน์โหลด

ชนิดกีฬาและ Event

ชื่อชนิดกีฬาและ event

ดาวน์โหลด

กำหนดการแข่งขัน

โปรแกรมการแข่งขัน 10-20mar2022

ดาวน์โหลด

สนามกีฬา

venues

ดาวน์โหลด

Logo Games

ดาวน์โหลดไฟล์ AI