ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38,39,40 และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49,50,51

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38,39,40 และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49,50,51 ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระชนมพรรษา กกท.เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา